Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - Εμπορική Δραστηριότητα 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Εμπορική Δραστηριότητα

Μεταξύ των στρατηγικών στόχων της ΔΕΠΑ είναι η απρόσκοπτη διάθεση φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές καθώς και η ανάπτυξη και προσφορά κάθε είδους νέων εφαρμογών και υπηρεσιών χρήσης φυσικού αερίου. Πρωτοπόρος στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή μέσα σε ένα απελευθερωμένο περιβάλλον, η ΔΕΠΑ προχωρά ήδη στην ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων για αεριοκίνηση Ι.Χ. οχημάτων σε όλη την Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ δεσμεύεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την παροχή ευελιξίας στις επιλογές των πελατών της, παρέχοντας άμεσα φυσικό αέριο, μετά ή άνευ συναφών υπηρεσιών μεταφοράς, λαμβανομένου υπ’ όψη του υπό διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου του φυσικού αερίου.

Η ΔΕΠΑ είναι ο άμεσος πάροχος φυσικού αερίου:

  • σε ηλεκτροπαραγωγούς
  • σε µεγάλους καταναλωτές, βιοµηχανικούς κυρίως, µε ετήσια κατανάλωση άνω των 10 εκατ. κυβικών µέτρων
  • στις υφιστάµενες Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ)
  • σε τελικούς καταναλωτές σε περιοχές όπου δεν έχουν συσταθεί Εταιρείες Παροχής Αερίου
  • τον τομέα της αεριοκίνησης , τροφοδότησης στόλου λεωφορείων ΕΘΕΛ – ΟΑΣΑ, απορριματοφόρων δήμων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης
 
Η ΔΕΠΑ εξετάζει σε συνεχή βάση νέες τεχνολογίες και νέους τομείς εμπορικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται σε εφαρμογές όπως :
 
  • Χρήση φυσικού αερίου στη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού – θερμότητας και κλιματισμού
  • Τροφοδότηση απομακρυσμένων περιοχών με CNG
  • Χρήση φυσικού αερίου σε θερμοκηπιακές μονάδες