Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - Ηλεκτροπαραγωγή 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Ηλεκτροπαραγωγή


Το φυσικό αέριο διεισδύει µε γρήγορους ρυθµούς στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα µας µετά την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου και τα συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας αποτελούν τη βέλτιστη δυνατή επιλογή τόσο από πλευράς εξοικονόµησης ενέργειας και κόστους παραγωγής όσο και από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η «ΔΕΗ Α.Ε.» αποτελεί τον πρώτο πελάτη της ΔΕΠΑ, καθώς η τροφοδότηση του πρώτου σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσικό αέριο στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1997, στο σταθµό της ΔΕΗ, στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου. Μέχρι σήµερα το φυσικό αέριο χρησιµοποιείται και στους σταθµούς Συνδυασµένου Κύκλου της ΔΕΗ στο Λαύριο, την  Κοµοτηνή, το Αλιβέρι και τη Μεγαλόπολη.

Το καλοκαίρι του 2004, συνδέθηκε στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και λειτούργησε, ο πρώτος ιδιωτικός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανοικτού κύκλου 148 MWe (µονάδα αιχµής), ο οποίος ανήκει στην εταιρία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε».
 
Από το Μάιο του 2005, λειτουργεί ο Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασµένου Κύκλου 390 ΜWe της εταιρίας «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» στο δήµο Εχεδώρου του νοµού Θεσσαλονίκης.
 
Τον Μάιο του 2008, τέθηκε σε λειτουργία η µονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας εγκατεστηµένης ισχύος 334 ΜWe για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ».
 
Στις αρχές του 2010, ξεκίνησε η λειτουργία της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» εγκαταστημένης ισχύος 435 MWe, µε καύσιµο Φυσικό Αέριο στην περιοχή της Θήβας στη Βοιωτία.
 
Τον Απρίλιο του 2010, τέθηκε σε λειτουργία η δεύτερη µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου της «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» στην Βιοµηχανική Περιοχή της Θίσβης του νομού Βοιωτίας, εγκαταστημένης ισχύος 421,6 ΜWe.
 
Τον Νοέμβριο του ιδίου έτους λειτούργησε η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου « PROTERGIA » στην περιοχή του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας εγκαταστημένης ισχύος 444 MWe.
 
Από τον Οκτώβριο του 2011, τέθηκε σε λειτουργία ο Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου 436,6 MWe της εταιρίας "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E" στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας