Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - Η ΕΤΑΙΡEΙΑ - - νόμοι 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

N.2364/1995

N. 2364/1995 (ΦΕΚ τ. Α’ 252/6.12.1995) Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

Τροποποιήσεις

Π.Ν.Π. 16.12.2011 (ΦΕΚ τ. Α’ 262/16.12.2011)