Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - Η ΕΤΑΙΡEΙΑ - Οικονομικά Στοιχεία - Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρειών Ομίλου ΔΕΠΑ 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρειών Ομίλου ΔΕΠΑ

Οικονομικές καταστάσεις Θυγατρικών Εταιρειών σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

2017

IGI Poseidon IGI Poseidon ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

2016

IGI PoseidonΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

2015

ΔΕΣΦΑ Α.ΕΔΕΣΦΑ Α.Ε ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2014

ΔΕΣΦΑ Α.ΕΔΕΣΦΑ Α.Ε ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2013

ΔΕΣΦΑ Α.Ε ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2012

ΔΕΣΦΑ Α.Ε ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2011

ΔΕΣΦΑ Α.Ε ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2010

ΔΕΣΦΑ Α.Ε ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2009

ΔΕΣΦΑ Α.Ε ΕΔΑ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2008


2007Δημοσιευμένες Οικονομικές καταστάσεις Θυγατρικών Εταιρειών σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008


2007