Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - Η ΕΤΑΙΡEΙΑ - Διοίκηση - Διοικητικό Συμβούλιο 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Βελισσάριος Δότσης, Πρόεδρος
 • Δημήτριος-Ευάγγελος Τζώρτζης, Διευθύνων Σύμβουλος
 • Δημήτριος Δημητριάδης, Μέλος Δ.Σ.
 • Παναγιώτης Δημητρόπουλος, Μέλος Δ.Σ.
 • Γεώργιος Γερμανός, Μέλος Δ.Σ.
 • Έλλη Διγενή, Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπoς ΕΛ.ΠΕ.
 • Βασίλειος Καρακίτσιος, Μέλος Δ.Σ.
 • Γεώργιος Μουστάκης, Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΠΑ
 • Νικόλαος Λιωνής, Μέλος Δ.Σ.
 • Χρήστος Σαμαράς, Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΠΑ
 • Διομήδης Σταμούλης, Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπoς ΕΛ.ΠΕ.