Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - Η ΕΤΑΙΡEΙΑ - Δομή Ομίλου 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Δομή Ομίλου

 

*Επισημαίνεται ότι, προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση της κατ’ άρθρο 80Α παρ. 4 του Ν. 4001/2011, ως ισχύει, υποχρεωτικής μεταβίβασης των μετοχών της «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», η ΔΕΠΑ κατέχει το 51% των μετοχών της ως άνω εταιρείας μέσω της θυγατρικής της «Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.» (ΕΔΑ). Η ΕΔΑ ανήκει κατά 51% στη ΔΕΠΑ και κατά 49% στην εταιρεία Attiki Gas BV. Η ως άνω μεταβίβαση των μετοχών από την ΕΔΑ στη ΔΕΠΑ και την Attiki Gas BV πραγματοποιείται άνευ ανταλλάγματος και κατ’ αναλογία της συμμετοχής αυτών στο μετοχικό κεφάλαιό της ΕΔΑ. Με την ολοκλήρωση της κατά τα ως άνω υποχρεωτικής μεταβίβασης μετοχών, η ΔΕΠΑ θα κατέχει άμεσα, όπως απεικονίζεται στο ως άνω σχεδιάγραμμα, το 51% των μετοχών της «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και η Attiki Gas B.V. το 49%.