Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - Η ΕΤΑΙΡEΙΑ - Στρατηγική 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Στρατηγική


 Η ΔΕΠΑ αναπτύσσει συγκεκριμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες, με στόχο:

  • Tην παροχή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές από διαφοροποιημένες πηγές

  • Tη διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας και τη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά

  • Tην ανάληψη ηγετικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή, με την ανάπτυξη έργων υποδομής και προμήθεια φυσικού αερίου σε περιφερειακές αγορές

  • Tη δημιουργία ενός σύγχρονου οργανισμού ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη αποτελεσματικής αγοράς φυσικού αερίου με «πράσινα» χαρακτηριστικά