Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - Η ΕΤΑΙΡEΙΑ - Όραμα-Στόχοι 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ


Το όραμά μας είναι να είμαστε μια ισχυρή περιφερειακή ενεργειακή εταιρία, που θα προσφέρει ποιοτικές και καινοτόμες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην ευημερία της κοινωνίας.

Οι στρατηγικοί μας στόχοι είναι:

  • Η διατήρηση του ηγετικού μας ρόλου στην απελευθερωμένη, ανταγωνιστική εγχώρια αγορά

  • Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και του ενεργειακού δυναμικού της χώρας για τη δημιουργία και την εκμετάλλευση αναπτυξιακών ευκαιριών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

  • Η αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στην Ελληνική ενεργειακή αγορά

  • Η διατήρηση και η διαρκής βελτίωση ανταγωνιστικού και επαρκώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου προμήθειας αερίου

  • Η δημιουργία σύγχρονου και οικονομικά αποδοτικού οργανισμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται και θα προσαρμόζεται επιτυχώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας και θα αξιοποιεί τις μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες του, με σεβασμό στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.