Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς


Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (ΔΜΙ) Παράδοσης (Τριμηνιαία)

Δεν υπάρχει διαδικασία εκχώρησης σε εξέλιξη
Yπενθύμιση: Σας ενημερώνουμε ότι για τη διαθέσιμη έως 30.06.2014 ΔΜΙ παράδοσης στο Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον κατά τη διαγωνιστική διαδικασία Νο 41 της 01/04/2014, σε περίπτωση τυχόν ενδιαφέροντος οποιουδήποτε Χρήστη για την εν λόγω ΔΜΙ παράδοσης παρακαλούμε να υποβληθεί σχετικό έγγραφο αίτημα στη ΔΕΠΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κώδικα ΕΣΦΑ αναφορικά με την Εκχώρηση, η ικανοποίηση του οποίου θα γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να παραμένει αδιάθετο τμήμα της ως άνω ΔΜΙ παράδοσης κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος


Παρακαλούμε εισάγετε τον Ατομικό Αριθμό Μητρώου Χρήστη ΕΣΦΑ που δηλώσατε κατα την εγγραφή σας προκειμένου να σας σταλεί ο κωδικός πρόσβασης.

Ατομικός Αριθμός Μητρώου Χρήστη ΕΣΦΑ::

Εγγραφή

Ατομικός Αριθμός Μητρώου Χρήστη ΕΣΦΑ:: *
Επωνυμία Εταιρείας:: *
Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος: *
Διεύθυνση: *
T.K.:
Πόλη:
Email: *
Τηλέφωνο: *
Α.Φ.Μ.: *
Δ.Ο.Υ.: *
Κέντρο τύπου & Επικοινωνία εδώ για νέο κωδικό ασφαλείας
Κωδικός Ασφαλείας: *
Όλα τα ανωτέρω αναγραφόμενα στοιχεία είναι αληθή και δεν έχουν τροποποιηθεί
Τα πεδία με το χαρακτήρα (*) είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν


Είσοδος Χρήστη

 

 

Aρχείο Προηγούμενων Διαδικασιών


Διαδικασία Διάθεσης προς Εκχώρηση ΔΜΙ Παράδοσης Σύμβαση Εκχώρησης ΔΜΙ Παράδοσης